Rate & write review for

Zalo
Zalo
Tap a Star to Rate
User Reviews
3 Kimberly Washington 2020-12-31

Thường xuyên bị miss thông báo tin nhắn và cuộc gọi trên các dòng điện thoại dùng MIUI của Xiaomi.

5 Nadeem Mirza 2020-12-28

Minh

5 Harilal Trivedi 2020-12-21

good

1 John Peterson 2020-12-21

dont install this app.. All fake they record your video calls this App is not safe

5 Deborah Day 2020-12-11

good

1 Palanivel Bose 2020-11-28

Đổi máy mới. Nhập số ĐT để lấy OTP nhưng bị bắt báo chọn 3 liên hệ gần nhất. Toàn liên hê lạ và k thể active được. 1*, tệ cho nâng cấp.

1 Hamza Kazmi 2020-11-13

Conversation bí mật mà lại còn hiện nhấp nháy ở thanh tim kiếm khi có tin nhắn mới nên bị ny phát hiện có bồ. Mọi người xóa ngay app ngu học mày đi

1 Lauren Harvey 2020-10-25

Your account is linked to your phone number, which means if you change your phone number, you lose your account. By the way, everytime i log out and log in again, all the chats disappear. This is very annoying. Pls do something.

2 Sengupta 2020-10-16

ứng dụng không thông báo khi có tin nhắn đến (thường 1 ngày sau mới báo)

5 Jeremy Weaver 2020-10-04

Excellent and great search engine

1 Diane Chen 2020-10-01

ZALO Nên khắc phục cách tạo nick ảo mà ko cần dùng số điện thoại đi vì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác . cảm ơn.